Hamza Aytaç Dalgalıdere marka danışmanı, yazar ve kreatif direktördür. Size aşağıdaki alanlarda yardımcı olabilir.


Not: Alan isimleri üzerine tıklayarak o alanda yapılmış işleri inceleyebilirsiniz.


Danışmanlık Hizmetleri & Seminerleri
Consultancy & Seminars


Marka Danışmanlığı
Brand Consultancy


Konsept Danışmanlığı
Concept Dev. Consultancy


Marka Yönetimi Seminerleri/Eğitimleri
Brand Management Seminars


Yaratıcı Düşünce Seminerleri/Eğitimleri
Creative Thinking Seminars


Reklam & Grafik Projeleri
Advertisement & Graphic Design


Açıkhava Kampanyaları
Outdoor AD’s


Basın İlanları
Newspaper and Magazine AD’s


CD Kapak Tasarımları
Album Covers


Doğrudan & Gerilla Pazarlama
Direct & Guerilla Mail Marketing


Katalog & Broşürler
Catalogs & Brochures


Kitap Kapak Tasarımları
Book Covers


Logo & Kurumsal Kimlik Tasarımı
Logo & Brand Identity Development

Marka Adı Koyma
Naming


Posterler
Posters


Reklam Kampanyası
Advertising Campaign


Reklam Metinler, Başlıklar, Sloganlar
Advertisement Copywriting, Titles, Slogans


T-Shirt Tasarımları
T-Shirt Designs


Yıllık Raporlar
Annual Reports


Web Tasarımı & İnteraktif Projeler
Web and Interactive Design


Web Tasarımı
Web Design


CD Katalog & Sunumları
CD Catalog and Presentations


İnteraktif Arayüz Tasarımları
Interactive Interface Design