Hamza Aytaç Dalgalıdere metin yazarı, sanat yönetmeni ve fotoğraf sanatçısıdır. Ticari olarak reklam yazarlığı ve sanat yönetmenliği yapmaktadır. Size aşağıdaki alanlarda yardımcı olabilir.

Not: Alan isimleri üzerine tıklayarak o alanda yapılmış işleri inceleyebilirsiniz.

Reklam ve Grafik Projeleri
[Advertisement and Graphic Design]

Açıkhava Kampanyaları [Outdoor AD's]
Basın İlanları [Newspaper and Magazine AD's]
CD Kapak Tasarımları [Album Covers]
Doğrudan ve Gerilla Pazarlama [Direct and Guerilla Mail Marketing]
Katalog ve Broşürler [Catalogs and Brochures]
Kitap Kapak Tasarımları [Book Covers]
Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı [Logo and Brand Identity Development]
Marka Adı Koyma [Naming]
Posterler [Posters]
Reklam Kampanyası [Advertising Campaign]
Reklam Metinler, Başlıklar, Sloganlar [Advertisement Copywriting, Titles, Slogans]
T-Shirt Tasarımları [T-Shirt Designs]
Yıllık Raporlar [Annual Reports]

Web Tasarımı ve İnteraktif Projeler
[Web and Interactive Design]

Web Tasarımı [Web Design]
CD Katalog ve Sunumları [CD Catalog and Presentations]
İnteraktif Arayüz Tasarımları [Interactive Interface Design]